سفارش تبلیغ
صبا
مدیر وبلاگ
 
آمار واطلاعات
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 2
کل بازدید : 478
کل یادداشتها ها : 5
خبر مایه


 

جیرفت زیبا ( استان سبزواران )اقوام و طایفه ها در جیرفت بزرگ

اینجا جیرفت است .

 

 سرزمین هفت اقلیم .

 

با تنوع چهار فصل .

 

با مردمانی مهربان و نازنین .

 

. . . 

 

 

 

اقوام و طایفه های زیادی در جیرفت زیبا و توابع آن سکونت دارند ،

 

که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود :

 

ساردوییه :

 

طایفه بزرگ فاریابی که شامل فامیل های زیر است :

 

 1 . فاریابی 2 . عادلی 3 . بی نیاز 4 . واحدی 5 . زادسر 6 - نژادی

 

 

 

و طوایف بزرگ :

 

مهنی . کمالی . مشایخی ساردو . شریفی . افضلی. کریمی نمچ . امیری هنزاء. مقبلی .

 

امیری قنات سامان .محمدی . شریف . امیری . کوهستانی . امیر محمدی

 

.امیر تیموری . رستمی . رحیمی .شاهرخی .امیرافضلی .شهدادی

 

.ماریکی . امیری کچمی . آستانی . سلیمانی . ریسی سرگدار .

 

حسینی کهنوج . بهراسمانی . پاینده . سالاری . احمدی نمچ . لرجلگه .

 

گروهی . صالحی سربیژن . بهزادپور. اسکندری . رفیعی . یعقوبی.

 

مداحی پور . سادات حسینی . موسوی . ملایی .ریسی سربیژن . روزپیکر .

 

 امیر محمودی . زادسر . میرکهنوج . کامرانی .سکندری . ساردویی . سلیمانی دامنه . اعظمی . 

 

امیرانی . بهادر . احمدی زاده . شهابی . گلبخشی . نسب امیری . شاکری . سلندری و ...

 

دلفارد :

 

کمالی دلفارد . سلطانی .گیلانی . دلفاردی . تربتی . ناصری دلفارد . مددی . دهش . جلالی . شفیعی . حیدری دلفارد . مجاز . اب برده . خزائی . مجازی . عرب . فرخی . دهقان . عظیمی . بدویی . کردستانی . نادری کلرود . مهنی . یوسفی . سالخورده . کرد . برنا . افرا . مارزی . برزکار . رفیعی باغعلیشیر و ...

 

 اسفندقه : محمدی سلیمانی . قزلباش . حیدری اسفندقه . نظری چمک . سرگزی . ابراهیمی ابشور . سالاری اسفندقه . محمودی . پایدار . کریمی . ابراهیمی و ...

 

 

 

جبالبارز : افتخاری . سعیدی گراغانی. جبالبارزی .سیدی . الله توکلی - توکلی .جشاری . قاسمی . محمد ابادی . کمالی . قمری . بهروزی نیا . امیری دوماری .عارفی . حاتمی . سالارکریمی . رشیدی .چلیپا . جاوید . تیرگری . تقی زاده . مرادی . صفوی. امانی . طیاری . باغگلی . سرحدی . - علی توکلی - جرجندی . سنجری بنستانی و ...

 

 

 

دهبکری : سیدی . افشاری . افشار منش . کریمی افشار . افشاری پور . افشار . و ...

 

 

 

محمد آباد مسکون:سعیدی . صباحی . اسماعیلی . کمالی . کریمی محمدآباد . حاتمی . عارفی . دانشی . عارفی مسکون . کمالی مسکون و ...

 

 

 

میجان : سنجری . بیدشکی . درینی . رستگاری . بهره مند . قدیمی . بحرینی . هیشینی . میجانی . امیری دوماری و ... 

 

حوزه میانچیل : جیرفتی . ریسی . سالاری . امیری . اقتداری . بی باک . مولایی . خواجه بهرامی . انصاری . پلاشی . راهی دهنوی . افشین . مشایخی ده پیش . بلوچ . ترکستانی . سالاری مقدم . دهقان . غلامی . اسلامپناه . آشام . خزاعی . پرباله . ابراهیمی خان . سنجری . آرمان و ...

 

 

 

علی آباد سازمان : پیرنیا . توکلی . اکبری زاده . رودباری . احمد یوسفی . قنبر مالکی . جشاری . سمندری . صوغانی . ناصری . تارین . مقدس زاده . جوانمرد . دبیر و ... 

 

 

 

دولت اباد : اسلامی - امیری - سنجری - آمیغی - مهنی - جلالی - رئیسی - سالاری - بدوئی - بادمروا - رزاقپور - امجزی - نجفی - معینی فر . بیلری . نعمتی . پرسا . زومکی . بنی اسدی . نعیمی . و ...

 

 

 

حوزه بلوک . باغباغوئیه . اسماعیلیه : دهقانپور . سالاری . صدیقی . ناصری باغباغوییه . حیدری . مرسلپور . سهرانی . شمالی . مظفری . احمدی کریم آباد . حاتم پور . اسماعیلی . منصوری . عباسپور . نصیری . خزائی . کامرانی . خوزستانی . سیفی . امیری باغ . جمعه جیرفتی . نادری باغباغوییه . کریمی باغباغوییه . علی باغی . عسکرزاده . دولت کردستانی . فاطمی . شریفی . اقتداری . اسکندری .احمدی کاره(عوض پور) . دهنوی . مراد کریمی. اشرفی . بهروج.مهدی پناه.پیرامون.دیماسی.حمزه ای . خواجه حیدری . ...

 

 . . .

جیرفت زیبا ( استان سبزواران )اقوام و طایفه ها در جیرفت بزرگ

اینجا جیرفت است .

 

 سرزمین هفت اقلیم .

 

با تنوع چهار فصل .

 

با مردمانی مهربان و نازنین .

 

. . . 

 

 

 

اقوام و طایفه های زیادی در جیرفت زیبا و توابع آن سکونت دارند ،

 

که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود :

 

ساردوییه :

 

طایفه بزرگ فاریابی که شامل فامیل های زیر است :

 

 1 . فاریابی 2 . عادلی 3 . بی نیاز 4 . واحدی 5 . زادسر 6 - نژادی

 

 

 

و طوایف بزرگ :

 

مهنی . کمالی . مشایخی ساردو . شریفی . افضلی. کریمی نمچ . امیری هنزاء. مقبلی .

 

امیری قنات سامان .محمدی . شریف . امیری . کوهستانی . امیر محمدی

 

.امیر تیموری . رستمی . رحیمی .شاهرخی .امیرافضلی .شهدادی

 

.ماریکی . امیری کچمی . آستانی . سلیمانی . ریسی سرگدار .

 

حسینی کهنوج . بهراسمانی . پاینده . سالاری . احمدی نمچ . لرجلگه .

 

گروهی . صالحی سربیژن . بهزادپور. اسکندری . رفیعی . یعقوبی.

 

مداحی پور . سادات حسینی . موسوی . ملایی .ریسی سربیژن . روزپیکر .

 

 امیر محمودی . زادسر . میرکهنوج . کامرانی .سکندری . ساردویی . سلیمانی دامنه . اعظمی . 

 

امیرانی . بهادر . احمدی زاده . شهابی . گلبخشی . نسب امیری . شاکری . سلندری و ...

 

دلفارد :

 

کمالی دلفارد . سلطانی .گیلانی . دلفاردی . تربتی . ناصری دلفارد . مددی . دهش . جلالی . شفیعی . حیدری دلفارد . مجاز . اب برده . خزائی . مجازی . عرب . فرخی . دهقان . عظیمی . بدویی . کردستانی . نادری کلرود . مهنی . یوسفی . سالخورده . کرد . برنا . افرا . مارزی . برزکار . رفیعی باغعلیشیر و ...

 

 اسفندقه : محمدی سلیمانی . قزلباش . حیدری اسفندقه . نظری چمک . سرگزی . ابراهیمی ابشور . سالاری اسفندقه . محمودی . پایدار . کریمی . ابراهیمی و ...

 

 

 

جبالبارز : افتخاری . سعیدی گراغانی. جبالبارزی .سیدی . الله توکلی - توکلی .جشاری . قاسمی . محمد ابادی . کمالی . قمری . بهروزی نیا . امیری دوماری .عارفی . حاتمی . سالارکریمی . رشیدی .چلیپا . جاوید . تیرگری . تقی زاده . مرادی . صفوی. امانی . طیاری . باغگلی . سرحدی . - علی توکلی - جرجندی . سنجری بنستانی و ...

 

 

 

دهبکری : سیدی . افشاری . افشار منش . کریمی افشار . افشاری پور . افشار . و ...

 

 

 

محمد آباد مسکون:سعیدی . صباحی . اسماعیلی . کمالی . کریمی محمدآباد . حاتمی . عارفی . دانشی . عارفی مسکون . کمالی مسکون و ...

 

 

 

میجان : سنجری . بیدشکی . درینی . رستگاری . بهره مند . قدیمی . بحرینی . هیشینی . میجانی . امیری دوماری و ... 

 

حوزه میانچیل : جیرفتی . ریسی . سالاری . امیری . اقتداری . بی باک . مولایی . خواجه بهرامی . انصاری . پلاشی . راهی دهنوی . افشین . مشایخی ده پیش . بلوچ . ترکستانی . سالاری مقدم . دهقان . غلامی . اسلامپناه . آشام . خزاعی . پرباله . ابراهیمی خان . سنجری . آرمان و ...

 

 

 

علی آباد سازمان : پیرنیا . توکلی . اکبری زاده . رودباری . احمد یوسفی . قنبر مالکی . جشاری . سمندری . صوغانی . ناصری . تارین . مقدس زاده . جوانمرد . دبیر و ... 

 

 

 

دولت اباد : اسلامی - امیری - سنجری - آمیغی - مهنی - جلالی - رئیسی - سالاری - بدوئی - بادمروا - رزاقپور - امجزی - نجفی - معینی فر . بیلری . نعمتی . پرسا . زومکی . بنی اسدی . نعیمی . و ...

 

 

 

حوزه بلوک . باغباغوئیه . اسماعیلیه : دهقانپور . سالاری . صدیقی . ناصری باغباغوییه . حیدری . مرسلپور . سهرانی . شمالی . مظفری . احمدی کریم آباد . حاتم پور . اسماعیلی . منصوری . عباسپور . نصیری . خزائی . کامرانی . خوزستانی . سیفی . امیری باغ . جمعه جیرفتی . نادری باغباغوییه . کریمی باغباغوییه . علی باغی . عسکرزاده . دولت کردستانی . فاطمی . شریفی . اقتداری . اسکندری .احمدی کاره(عوض پور) . دهنوی . مراد کریمی. اشرفی . بهروج.مهدی پناه.پیرامون.دیماسی.حمزه ای . خواجه حیدری . ...

 

 . . .


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ